Opzeggen / termination membership

De passie voor sporten bij United willen wij graag met zoveel mogelijk leden blijven delen. 
Toch het lidmaatschap willen beëindigen? 

Voor het beëindigen van het lidmaatschap, zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
For the termination of membership, the following conditions are applicable.
* Opzegging bij de trainer of mondeling is niet mogelijk. Zie de voorwaarden.

Lidmaatschap beëindigen

 • Zolang je je lidmaatschap niet opzegt, wordt het lidmaatschap elk seizoen automatisch verlengd.
 • Je kunt op twee momenten gedurende het seizoen opzeggen:
 • Zeg je vóór 1 januari op, dan eindigt het lidmaatschap per einde 1e semester (31 januari)
 • Zeg je ná 1 januari op, dan eindigt het lidmaatschap per einde 2e semester (31 juli) 
 • Zeg je vóór 1 juni op, dan incasseren wij geen contributie voor het volgende seizoen.
 • Als je je lidmaatschap wilt beëindigen, vul dan het onderstaande formulier in of mail naar info@united-amstelveen.nl
 • Telefonisch of via de trainer opzeggen is niet mogelijk.

Terminating your membership 

 • As long as you do not terminate your membership, it will be prolongated automatically after every season.
 • During the season, there are two dates before which you can terminate your membership
 • If you terminate before January 1st, the membership will be ended at the end of the 1st semester (January 31)
 • If you terminate after January 1st, the membership will be ended at the eind of the 2nd semester (July 31)
 • If you terminate before June 1st, no contribution for the next season will be collected
 • If you want to terminate your membership, please fill in the form under or send an e-mail to info@united-amstelveen.nl
 • Terminating your membership is not possible by telephone or through the trainer.

Beƫindiging lidmaatschap per 31 januari 2025

Lidnummer Membership nr
Voornaam Firstname*
Tussenvoegsel
Achternaam Lastname*

E-mail*
Geboortedatum Birthdate*

Reden opzegging Reason cancellation
Uitleg reden opzegging Explanation
captcha img
Vul de code in *