Historie United Amstelveen

Turnvereniging United Amstelveen
Turnvereniging United Amstelveen is opgericht op 1 augustus 2018 waarbij de Turnvereniging 'FIT', Turnvereniging FIT 84 Amstelveen en Turnvereniging "Ons Doel Is Nuttig" zijn opgegaan in de nieuwe vereniging. Turnvereniging FIT was een vereniging voor recreatieturnen, Turnvereniging FIT 84 Amstelveen voor wedstrijdturnen en Turnvereniging "Ons Doel Is Nuttig" voor zowel recreatieturnen als wedstrijdturnen.

Turnvereniging FIT
Turnvereniging FIT is opgericht op 24 januari 1942 als Rooms Katholieke Turnvereniging "Fit". Op 13 augustus 2002 werd de naam gewijzigd in Turnvereniging FIT. De trainingen werden gegeven in diverse gymlokalen van de gemeente en van scholen in Amstelveen.

 

Op 31 juli 2018 is Turnvereniging FIT opgeheven en overgegaan in Turnvereniging United Amstelveen.

Turnvereniging FIT 84 Amstelveen
Turnvereniging FIT 84 is opgericht op 1 oktober 2001 en werd daarmee afgesplitst van Turnvereniging FIT om de aandacht op de wedstrijdsport te vergroten. Op 8 april 2002 werd de naam gewijzigd in Turnvereniging FIT 84 Amstelveen. De trainingen voor de wedstrijdsport werden gegeven aan de turnhal aan de Appellaan 6 in Amstelveen en bestond uit twee voormalige gymlokalen van een reeds gesloopte middelbare school.

 

Op 31 juli 2018 is Turnvereniging FIT 84 Amstelveen opgeheven en overgegaan in Turnvereniging United Amstelveen.

Turnvereniging O.D.I.N.
Het initiatief tot het oprichten van de turnvereniging ODIN, Ons Doel Is Nuttig, werd genomen in 1911 door de heer G. J. Aaftink, die als cavalerist in het leger kennis had gemaakt met de gymnastiek. Op 1 mei 1911 werd de vereniging officieel opgericht.

Het clubhuis van ODIN aan de Ouderkerkerlaan 14. Door ODIN wordt hier gymnastiekonderwijs gegeven in de gymzaal van de voormalige Christelijke ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs) school.

(Amstelveenweb.com collectie - 2004)