Reglement Gedrags – en omgangsregels United Amstelveen

Inleiding

Omgangsregels vormen algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft NOC*NSF gedragsregels vastgesteld. Op basis hiervan heeft United Amstelveen dit Reglement vastgesteld. Respect, veiligheid en gelijkwaardigheid zijn centrale waarden bij United Amstelveen. Dit Reglement is gericht op Sporters, Trainers, Kaderleden en Ouders/Verzorgers (zoals gedefinieerd in artikel 1) en overige leden van United Amstelveen. Het Reglement is daartoe opgesplitst in meerdere artikelen.

Lees meer

Rules of Behaviour and Conduct | United Amstelveen

Behaviour rules are the general starting points for behaviour. The relationship between the trainer and the athlete is very important in sport. That is why NOC*NSF has set rules of conduct. United Amstelveen has established these regulations based on this. Respect, safety and equality are central values at United Amstelveen. These regulations are aimed at athletes, trainers, executives and parents/guardians (as defined in Article 1) and other members of United Amstelveen. The regulations are split into several articles.

Lees meer