Contributie/membership fee per 01-08-2023

Het seizoen 2023-2024 loopt van maandag 11 september 2023 t/m vrijdag 19 juli 2024. Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven, met uitzondering van de wedstrijdsport. 
Season 2023-2024 starts at Monday September 11, 2023 untill Friday July 19, 2024. During the school holidays there are no lessons for the recreational groups. For the competition groups there are other rules for the holidays.

De contributies zijn vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering op basis van de kosten-baten begroting van de vereniging zonder winstoogmerk.
The membership fees were determined at the General Members' Meeting on the basis of the cost-benefit budget of the non-profit association.

 • De contributie wordt automatisch geïncasseerd. Op het inschrijfformulier verleent u toestemming voor deze automatische incasso.
  The membership fee will be automatically deducted from your bankaccount. On the registration form you give permission for the deduction.
 • Recreatieleden betalen de contributie in 2 termijnen. De incasso is in de maand september en februari.
  Members in recreational groups pay the membership fee in 2 terms. The deducting will take place in September and February.
 • Wedstrijdleden betalen contributie per termijn, een seizoen heeft 10 termijnen. In de maanden juli en augustus is er geen incasso.
  Members in competitive groups pay the membership fee in 10 terms. There is no deduction in the months July and August.
 • United Amstelveen behoudt zich het recht voor trainingstijden te wijzigen zonder contributie gevolgen.
  United Amstelveen has the right to change training times without consequences for the membership fee.

 • Nieuwe leden betalen contributie vanaf de maand dat zij lid zijn geworden.
  New members pay fee from the moment (month) that they became a member.

Contributie per 1 augustus 2023 / Membership fee per 1st of August 2023

Inschrijfgeld/Registration fee
€ 15,00 (eenmalig/once)

Continuïteitsbijdrage / continuity contribution

 • € 15,00 per lid per seizoen / per member per season
 • € 7,50 voor elk nieuw lid dat tussen start seizoen en einde 1e semester lid wordt / for every new member that starts between the start of the season and the end of the first semester

Wedstrijdgeld/Competition fee
€ 25,00 per wedstrijddag (district, rayon, regionaal) of € 35,00 per wedstrijddag (nationaal). Wedstrijdgelden kunnen niet gerestitueerd worden als deelnemer is ingeschreven bij de desbetreffende wedstrijd. Achteraf niet meedoen, geeft geen recht op restitutie.

€ 25,00 per competition day (District, Rayon, Region) or € 35,00 per competition day (National competitions). Competition fees cannot be repaid if competitor is registered at the specific competition day. Not participating afterwards does not entitle you to a refund.

 CONTRIBUTIES PER SEIZOEN / MEMBERSHIP FEE PER SEASON

Lessoort / Lesson   

Uren per week
Hours per week

Contributie
Fee  

Recreatieve lessen turnen/springen/acro
Recreational lessons gymnastics/jumping/acro

1   

€ 275,00   

Recreatieve lessen turnen/springen/acro
Recreational lessons gymnastics/jumping/acro

1,25   

€ 343,75

Recreatieve lessen turnen/springen/acro
Recreational lessons gymnastics/jumping/acro

1,5   

€ 412,50

Recreatieve lessen turnen/springen/acro
Recreational lessons gymnastics/jumping/acro   

2   

€ 550,00

Wedstrijdsport
Competition groups

2,00

€ 509,50

Wedstrijdsport
Competition groups

2,50

€ 601,00

Wedstrijdsport
Competition groups

3,00

€ 662,00

Wedstrijdsport
Competition groups

3,50

€ 730,00

Wedstrijdsport
Competition groups

4,00

€ 792,00

Wedstrijdsport
Competition groups

4,50

€ 861,00

Wedstrijdsport
Competition groups

5,00

€ 922,50

Wedstrijdsport
Competition groups

5,50

€ 993,00

Wedstrijdsport
Competition groups

6,00

€ 1.062,00

Wedstrijdsport
Competition groups

6,50

€ 1.123,50

Wedstrijdsport
Competition groups

7,00

€ 1.191,50

Wedstrijdsport
Competition groups

7,50

€ 1.262,00

Wedstrijdsport
Competition groups

8,00

€ 1.323,00

Wedstrijdsport
Competition groups

8,50

€ 1.392,50

Wedstrijdsport
Competition groups

9,00

€ 1.461,50

Wedstrijdsport
Competition groups

9,50

€ 1.523,50

Wedstrijdsport
Competition groups

10,00

€ 1.591,50

Wedstrijdsport
Competition groups

10,50

€ 1.657,00

Wedstrijdsport
Competition groups

11,00

€ 1.723,00

Wedstrijdsport
Competition groups

11,50

€ 1.788,00

Wedstrijdsport
Competition groups

12,00

€ 1.853,50

Wedstrijdsport
Competition groups

12,50

€ 1.923,00

Wedstrijdsport
Competition groups

13,00

€ 1.985,50

Wedstrijdsport
Competition groups

13,50

€ 2.054,00

Wedstrijdsport
Competition groups

14,00

€ 2.123,00

Wedstrijdsport
Competition groups

14,50

€ 2.189,50

Wedstrijdsport
Competition groups

15,00

€ 2.255,50

Wedstrijdsport
Competition groups

15,50

€ 2.321,50

Wedstrijdsport
Competition groups

16,00

€ 2.388,50

Wedstrijdsport
Competition groups

16,50

€ 2.455,50

Wedstrijdsport
Competition groups

17,00

€ 2.522,50

Wedstrijdsport
Competition groups

17,50 en meer

€ 2.546,00