Notulen/Minutes ledenvergadering/members meeting 27-06-2023

Op 27 juni jl. heeft United Amstelveen haar Algemene Ledenvergadering gehouden.
On June 27 United Amstelveen had organised the General Members Meeting.

Belangrijke informatie is gedeeld met de aanwezige leden/important information has been shared with the members:

  • Verslag activiteiten seizoen 2022-2023 / Activity report of the season 2022-2023
  • Vooruitzicht seizoen 2023-2024 / Preview season 2023-2024
  • Budget 2023-2024
  • Bestuursverkiezingen / Board elections

In de bijlage vindt u het volledige verslag/The full report can be found below.

Downloads:

Nieuws Overzicht