Algemene ledenvergadering 7 december 2022

Woensdag 7 december j.l. heeft er een algemene ledenvergadering plaatsgevonden. De punten die o.a. besproken zijn: 

  • Terugblik en vooruitblik dit seizoen. 
  • Het vaststellen van de jaarrekening.
  • De contributieverhoging door financiële situatie van de vereniging, door leden goedgekeurd. 
  • De benoeming binnen het bestuur en de bijbehorende vacatures. 
  • Het voorstellen van de sponsorcommissie. 

De notulen kunt u vinden in de bijlage. 

Downloads:

Nieuws Overzicht