Update corona maatregelen United Amstelveen

Beste leden,

Afgelopen dinsdag (31 maart) heeft de Rijksoverheid besloten dat de huidige corona maatregelen in ieder geval worden voortgezet tot dinsdag 28 april. Dat betekent dat ook de trainingen van United Amstelveen in de turnhal en overige gymlokalen geen doorgang kunnen vinden. Eerder heeft de KNGU (de Nederlandse turnbond) al te kennen gegeven zich genoodzaakt te voelen alle wedstrijden voor dit seizoen (2019-2020) te moeten annuleren. Helaas is de huidige situatie dermate ernstig dat deze maatregelen noodzakelijk zijn. Uiteraard dient ook United Amstelveen zich hieraan te houden. Dit laat onverlet dat het toch een sportieve domper is.

Nu de corona-maatregelen langer aanhouden, gaat United Amstelveen zich extra inspannen om zo goed mogelijk te blijven trainen en contact te houden.

Vanaf maandag 6 april komt United Amstelveen met een voor sportverenigingen uniek online trainingsaanbod:

  • Alle recreatieleden krijgen de mogelijkheid om online (voorafopgenomen) trainingen te volgen. Recreatieleden hebben zelf de keuze op welk tijdstip ze deze trainingen volgen. Deelname is op vrijwillige basis.
  • Alle wedstrijdgroepen krijgen op elke reguliere trainingsdag 1 uur realtime online les via ZOOM van hun eigen trainer. We verwachten van de wedstrijdleden dat ze hier actief aan mee doen;
  • Alle wedstrijdleden krijgen elke week een individueel trainingsschema van hun eigen trainer;
  • Alle wedstrijdleden hebben wekelijks individueel telefonisch contact met hun eigen trainer om progressie en (trainings-)inhoud te bespreken.

Dit alternatieve trainingsaanbod loopt ook door tijdens de meivakantie, en wordt in ieder geval voortgezet tot maandag 11 mei. De verdere communicatie hierover verloopt via de eigen trainer. Mocht de Rijksoverheid besluiten voor die tijd de corona maatregelen te verlichten, dan hoort u uiteraard ook van ons.

De corona crisis vormt voor United Amstelveen, even als voor u, een tijd vol onzekerheden. Hoe lang blijven de corona maatregelen van kracht? Wanneer mogen we weer sporten? Wat zijn de financiële consequenties? In financieel opzicht lopen alle kosten voor United Amstelveen door. De loonkosten van onze professionele trainers lopen door, er blijven bondsafdrachten en ook de zaalhuur dient te worden voldaan. United Amstelveen is en blijft daarom volledig afhankelijk van contributie inkomsten. Mocht het echter zo zijn dat uw financiële positie als gevolg van de corona crisis en overheidsmaatregelen drastisch is verslechterd, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via noodregeling@united-amstelveen.nl Mogelijk kunnen we een regeling treffen om er ook in die gevallen samen uit te komen.

Tot slot willen wij ook met een sportieve blik vooruitkijken. Zo verkent United Amstelveen momenteel de mogelijkheden om het seizoen dat zo plots tot stilstand kwam mogelijk richting de zomer te verlengen. Hierbij wordt gedacht aan United Amstelveen zomertrainingen gedurende (een deel van) de zomervakantie voor wedstrijdleden en een Zomerinstuif voor recreatieleden. Dit is echter wel afhankelijk van de vraag wanneer we weer actief de zaal in mogen.

Blijf trainen, blijf fit, blijf gezond,

Met vriendelijke groet,

Bestuur United Amstelveen
Rens van Kleij
Magreet Tjoelker
Titus Metz
Karin Veltman
Joel Kombrink
Mauro Mastrogiacomo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *