Corona update 4 februari 2021 – Lockdown verlengd tot en met 2 maart

Beste leden, trainers, ouders en verzorgers,

De situatie rondom corona blijft ernstig. Het aantal besmettingen neemt af en in de ziekenhuizen wordt het iets minder druk. Maar het gaat niet snel genoeg en nieuwe, meer besmettelijke, corona varianten rukken op. Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten, in ieder geval tot en met 2 maart.

Sportieve beperkingen met een beetje perspectief?
De verlenging van de lockdown betekent ook dat de turnhal, gymlokalen en beweegbox voorlopig gesloten blijven. Er zijn dus geen reguliere trainingen. Inmiddels heeft de KNGU ook besloten het wedstrijdseizoen 2020-2021 te schrappen (zie ook KNGU: Streep door wedstrijdseizoen). Maar er is ook nog een beetje perspectief. Het kabinet heeft een nieuwe corona routekaart uitgegeven (zie ook Routekaart coronamaatregelen). Het sluiten van de binnensport geldt uitsluitend als verzwarende maatregel bij risiconiveau 4 ‘zeer ernstig’. Dus als er ook maar een beetje lucht komt, mogen we verwachten dat de binnensport weer open kan. Laten we hopen dat het 2 maart zo ver is.

United Amstelveen verruimt lock-down sportaanbod
De afgelopen weken hebben onze trainers zich ingezet met o.a. online ZOOM trainingen en – als het weer het toe liet – ook buitentrainingen. Komende tijd worden verdere mogelijkheden verkend voor verruiming van het ‘lockdown sportaanbod’. Zo komt er – gezien de grote belangstelling voor de online recreatie instuif – ook een recreatie instuif buitentraining! Over verdere nieuwe lockdown initiatieven worden de leden geïnformeerd door de eigen trainer.

United Amstelveen spant zich financieel in
De verlenging van de lockdown heeft ook financiële consequenties. Ons ledenaantal staat onder druk en de inkomsten lopen terug. Tot dusverre kwam United Amstelveen niet in aanmerking voor coronasteun van de Rijksoverheid door haar groei in de afgelopen jaren. Ook voor 2021 hebben we onderzoek gedaan om in aanmerking te komen voor Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties COVID-19 II (TASO), de derde ronde Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW3) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021. Hieruit is gebleken dat we daar wederom niet voor in aanmerking komen. Wel gaan we in gesprek met de gemeente Amstelveen en Amstelveen Sport over o.a. de huur tijdens de lockdown. We kunnen eromheen draaien maar totdat er duidelijkheid is over mogelijke financiële steun, blijft United Amstelveen afhankelijk van contributie inkomsten om te kunnen blijven voortbestaan. Deze zullen we daarom blijven innen. Over eventuele steun vanuit de gemeente Amstelveen volgt later nadere informatie.

United Amstelveen noodregeling voor leden in financiële corona verdrukking
Mocht de corona pandemie u financieel hard raken door het verlies van werk en/of inkomen dan kunt u een beroep doen op onze noodregeling door een mail te sturen naar noodregeling@united-amstelveen.nl We kunnen dan de mogelijkheden bespreken voor een geschikte betalingsregeling.

Blijf sporten, blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
United Amstelveen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *