Lidmaatschapsvoorwaarden

 • Het seizoen loopt van 1 september tot 1 juli.
 • Contributiebetaling is voor recreatie per jaar, voor wedstrijd per kwartaal.
 • het seizoen bestaat uit 2 termijnen:
  1 september tot  1 februari
  1 februari tot 1 juli
 • Je schrijft je in als lid via het inschrijfformulier.  Voor veel groepen is een wachtlijst. Zodra er plek is krijg je van ons een uitnodiging voor een proefles. Na 2 proeflessen word je automatisch lid en betaal je contributie. Je ontvangt een bevestiging van de ledenadministratie. Wil je na het volgen van de 2 proeflessen geen lid worden, geef dit dan door via: info@united-­amstelveen.nl 
 • Stroom je gedurende het seizoen in, dan betaal je vanaf dat moment.
 • Inschrijfgeld is €15,-
 • Het lidmaatschap wordt automatisch elk seizoen verlengd
 • Opzeggen kan nadrukkelijk niet telefonisch of via de leiding
 • Opzeggen is uitsluitend mogelijk door een mail te sturen aan info@united-amstelveen.nl
 • Opzeggen is mogelijk 1 maand voor het aflopen van een termijn, dus uiterlijk 1 januari of 1 juni. Niet opzeggen voor deze datum betekent dat je automatisch lid blijft voor de 2e helft van het seizoen, of het nieuwe daarop volgende seizoen. Zeg je gedurende het seizoen op voor 1 januari, dan ontvang je helft van het contributiebedrag terug.