Lidmaatschapsvoorwaarden

 • Het seizoen loopt van 1 september tot 1 juli.
 • Contributie betaling is voor recreatie per jaar, voor wedstrijd per kwartaal.
 • het seizoen bestaat uit 2 termijnen:
  1 september tot  1 februari
  1 februari tot 1 juli
 • Je schrijft je in als lid via het inschrijfformulier.  Voor veel groepen is een wachtlijst. Zodra er plek is krijg je van ons een uitnodiging voor een proefles. Na 2 proeflessen, wordt je automatisch lid en betaal je contributie. Je ontvangt een bevestiging van de ledenadministratie. Wil je na het volgen van de 2 proeflessen geen lid worden, geef dit dan door via: ledenadmin@united-­amstelveen.nl 
 • Stroom je gedurende het seizoen in, betaal je vanaf dat moment.
 • Inschrijfgeld is €15,
 • Opzeggen is mogelijk 1 maand voor het aflopen van een termijn, dus uiterlijk 1 januari of 1 juni. Niet opzeggen voor deze datum betekent dat je lid blijft voor 2e helft seizoen, of nieuwe daarop volgende seizoen. Zeg je gedurende seizoen op voor 1 januari, ontvang je helft van het contributie bedrag terug