Wil je komen turnen, acro-gymmen of springen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier. Voor veel groepen is een wachtlijst. Zodra er plek is krijg je van ons een uitnodiging voor een proefles. Na 2 proeflessen word je automatisch lid en betaal je contributie. Je ontvangt een bevestiging van de ledenadministratie. Meer informatie over de contributie lees je hier. Wil je na het volgen van de 2 proeflessen geen lid worden, geef dit dan door via: info@united-amstelveen.nl

Voor recreatielessen: check op het lesrooster goed de juiste locatie/tijd combinaties, zodat we jouw zoon/dochter direct juist kunnen registeren.

Voor wedstrijdgroepen: heb je al ervaring met bijvoorbeeld wedstrijdturnen, acrogym of groepsspringen op wedstrijdniveau en wil je kennismaken met onze vereniging? Neem dan even contact op via info@united-amstelveen.nl voor doorverwijzing naar de juiste trainer/groep.

Algemene gegevens | General information

Voornaam/First name*
Achternaam/Last name*
Geboortedatum/Date of birth* (dd/mm/yyyy)
Geslacht/Gender*
Adres/Address*
Postcode/Postal code*
Woonplaats/City*
Mobiel ouder of verzorger 1/Phone number 1*
Mobiel ouder of verzorger 2/Phone number 2
Email*
Inschrijven per/Start date*

 
 

Lesgegevens | Training information

Lestype/type of lesson*
Lesdag(en)/Day(s)*
Maandag/Monday
Dinsdag/Tuesday
Woensdag/Wednesday
Donderdag/Thursday
Vrijdag/Friday
Zaterdag/Saturday
Zondag/Sunday
Time/time (relevant voor recreatiegroepen/only relevant for recreational classes) Van/from Tot/to
Locatie/Location*
Hoofdlocatie: Turnhal
Hoofdlocatie: Beweegbox
Wijklocatie: Sporthal De Meent
Wijklocatie: Gymzaal Oostelijk halfrond
Wijklocatie: Gymzaal Burg. Haspellaan
Uren per week/Hours per week*

 
 

Vrijwillige ondersteuning | Volunteering

Bestuursfunctie Board member
Assisteren United evenementen Assist during United events
Wedstrijdcommissie Competition committee
Communicatie commissie Communication committee
Evenementen commissie Event committee
Sponsor commissie Sponsor committee

 
 

Bankgegevens | Bankdetails

rekeninghouder/Account holder*
IBAN*

 

Ondertekening | Agreement

Hierbij geef ik mij op als lid van United Amstelveen. Let op: De inschrijving is pas definitief na het volgen van 2 proeflessen; pas daarna innen wij contributie. Na de proeflessen toch geen lid worden? Stuur dit dan in een e-mail aan info@united-amstelveen.nl en uw inschrijving wordt kosteloos ongedaan gemaakt.
Herewith I sign up as member of United Amstelveen. Please notice that your subscription will be definite after the 2 free trial lessons; only after these lessons we will collect the contribution. Decided you don't want a membership after the trial lessons? Send an email to info@united-amstelveen.nl with this notice and we will delete your subscription without costs.

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de, in de bijlage vermelde, algemene informatie en voorwaarden van United Amstelveen.
I, the undersigned, hereby agree with the, in the attachment defined, terms and conditions for United Amstelveen.

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de verwerking van de bovenstaande persoonsgegevens en het privacy beleid (www.united-amstelveen.nl/about/privacy). United Amstelveen gebruikt de gegevens alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten.
I, the undersigned, hereby agree with the usage of personal details and the privacy policy. United Amstelveen uses these personal details only for the purpose you have left them here for.

Hierbij verleen ik Turnvereniging United Amstelveen machtiging om de contributie en de éénmalige inschrijfkosten af te schrijven van onderstaand rekeningnummer via automatisch incasso gedurende het lidmaatschap. Als betaling in termijnen gewenst is kunt u dat bij de ledenadministratie kenbaar maken via info@united-amstelveen.nl.
I, the undersigned, hereby authorize Turnvereniging United Amstelveen to invoice the contribution and the one time subscription costs from the mentioned account number throughout the membership. If you wish to pay in installments please contact our member administration: info@united-amstelveen.nl.

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.
I, the undersigned, am aware that when I disagree with the invoicing, I can initiate the reimbursing process within 30 days at my bank.

Ondergetekende heeft kennis genomen van de voorwaarden en gaat akkoord met de conditiesI accept the terms and conditions mentioned

Datum/Date* (dd/mm/yyyy)
Plaats/Location*
Evt. Opmerking/Optional remark